• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

DTU


 1. Østersøen er et af verdens mest påvirkede og bedst undersøgte havområder og kan derfor bruges som eksempel på, hvad der er i vente andre steder

 2. Fiskeredskaber og bæredygtigt fiskeri er på dagsordenen, når DTU Aqua fra 4.-8. juni er vært for en international konference på Nordsøen Forskerpark

 3. Bæredygtigt fiskeri kræver, at de rigtige fisk bliver fanget i de rigtige mængder. Nyt forskningsprojekt skal skabe bedre beregningsmetoder.

 4. Fisk, forskningsskib og den fantastiske ål – det er nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde i Hirtshals

 5. Hvilken temperatur og saltholdighed skal vandet have for at ålelarver trives i akvakultur, og hvad er deres krav til ernæring? Det har ph.d.-studerende Sebastian Nikitas Politis undersøgt. Den 22. maj forsvarer han sin afhandling

 6. Forsøg med optimeret dyrkning af sukkertang og søl til fødevarebrug har givet en fin høst 

 7. DTU Aqua har udviklet et hornfisk-barometer, hvor lystfiskere kan følge fiskeriet efter hornfisk og bidrage til klimaforskningen via en app

 8. Bogen ”Biology and Ecology of Pike” samler den nyeste forskningsmæssige viden om en af vores top-rovfisk.

 9. Skarven er blevet en trussel mod nogle fiskebestande. Forskere vil nu finde ud af, hvordan man bedre kan beskytte sårbare bestande mod skarven

 10. Samarbejde mellem DTU-forskere og industri har succes med at formere ål i kultur. Nu er udfordringen at få larverne til at vokse og blive til glasål.

 11. Kunstige søer er et middel til at reducere kvælstofudledningen til vandløb. Ph.d.-studerende Michael Schwinn har undersøgt konsekvensen for vandrende havørreder, når der etableres en kunstig sø i  vandløb. Den 3. april forsvarer han sin afhandling.

 12. Colin Stedmon modtager Statoil Prisen 2018 for sin internationalt anerkendte forskning i havets kemiske sammensætning.

 13. Forskere fra DTU Aqua står i spidsen for nyt forskningsprojekt finansieret af Udenrigsministeriet, der skal skaffe viden om, hvad forurening fra skibe og land betyder for livet i Guinea Golfen.

 14. Et studie i store hajer er startskuddet i en ph.d.-aftale mellem DTU og australske  University of Queensland.

 15. EU-projekt undersøger, hvad der sker, når de arktiske egne begynder at tø. Ny DTU-podcast fortæller om projektet

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster