• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

DTU


 1. Mikroorganismer og vandlopper i Arktis påvirkes negativt af oliespild. Det kan få betydning for hele den marine fødekæde. Det fremgår af Kirstine Toxværds ph.d-afhandling, som hun forsvarer 22. august 

 2. Der kommer flere og flere af de store fisk, som tidligere har været fisket i bund. Det er en god nyhed, men det kan også give nye udfordringer.

 3. Ny undersøgelse viser store fordele for ørrederne, efter at Villestrup Å i Himmerland er blevet næsten totalt restaureret og en række opstemninger fjernet.

 4. Lokalt samarbejde mellem fiskere, foreninger og forskere vil undersøge muligheden for at øge bestanden af hummere på stenrev mellem Hirtshals og Løkken. 

 5. Diagnostik og overvågning af smitsomme sygdomme og det veterinære beredskab for fisk, muslinger, østers og krebsdyr er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua

 6. Kim Aarestrup og Anders Koed er udnævnt til professorer på DTU inden for området diadrome fisk, dvs. fisk som ål og laks, der vandrer mellem ferskvand og saltvand 

 7. Vild fart, skumsprøjt og bølgehop eller en lidt fredelige tur langs strandkanten med en biolog som guide. Det er nogle af de aktiviteter, som Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua udbyder i sommerferien 2018

 8. Østersøen er et af verdens mest påvirkede og bedst undersøgte havområder og kan derfor bruges som eksempel på, hvad der er i vente andre steder.

 9. Fiskeredskaber og bæredygtigt fiskeri er på dagsordenen, når DTU Aqua fra 4.-8. juni er vært for en international konference på Nordsøen Forskerpark

 10. Bæredygtigt fiskeri kræver, at de rigtige fisk bliver fanget i de rigtige mængder. Nyt forskningsprojekt skal skabe bedre beregningsmetoder.

 11. Fisk, forskningsskib og den fantastiske ål – det er nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde i Hirtshals

 12. Hvilken temperatur og saltholdighed skal vandet have for at ålelarver trives i akvakultur, og hvad er deres krav til ernæring? Det har ph.d.-studerende Sebastian Nikitas Politis undersøgt. Den 22. maj forsvarer han sin afhandling

 13. Forsøg med optimeret dyrkning af sukkertang og søl til fødevarebrug har givet en fin høst 

 14. DTU Aqua har udviklet et hornfisk-barometer, hvor lystfiskere kan følge fiskeriet efter hornfisk og bidrage til klimaforskningen via en app

 15. Bogen ”Biology and Ecology of Pike” samler den nyeste forskningsmæssige viden om en af vores top-rovfisk.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster