• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

DTU


 1. Skarven er blevet en trussel mod nogle fiskebestande. Forskere vil nu finde ud af, hvordan man bedre kan beskytte sårbare bestande mod skarven

 2. Samarbejde mellem DTU-forskere og industri har succes med at formere ål i kultur. Nu er udfordringen at få larverne til at vokse og blive til glasål.

 3. Kunstige søer er et middel til at reducere kvælstofudledningen til vandløb. Ph.d.-studerende Michael Schwinn har undersøgt konsekvensen for vandrende havørreder, når der etableres en kunstig sø i  vandløb. Den 3. april forsvarer han sin afhandling.

 4. Colin Stedmon modtager Statoil Prisen 2018 for sin internationalt anerkendte forskning i havets kemiske sammensætning.

 5. Forskere fra DTU Aqua står i spidsen for nyt forskningsprojekt finansieret af Udenrigsministeriet, der skal skaffe viden om, hvad forurening fra skibe og land betyder for livet i Guinea Golfen.

 6. Et studie i store hajer er startskuddet i en ph.d.-aftale mellem DTU og australske  University of Queensland.

 7. EU-projekt undersøger, hvad der sker, når de arktiske egne begynder at tø. Ny DTU-podcast fortæller om projektet

 8. I akvakulturanlæg, hvor vandet genbruges, er vandkvaliteten en særlig udfordring. Ph.d.-studerende Paula Andrea Rojas-Tirado har undersøgt nye metoder til at overvåge forekomsten af bakterier i vandet. Den 1. marts forsvarer hun sin afhandling.

 9. Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018

 10. Med en finanslovbevilling på 30 mio. kr. skal Dansk Skaldyrcenter styrke fødevareproduktionen på Mors.

 11. DTU deltager i et konsortium for arktiske forskningsisbrydere, som vil give forskere bedre adgang til at indsamle data i Arktis

 12. Fiskene i havet kan ikke tælles direkte. Derfor er der brug for statistiske modeller, der tager højde for denne særlige datausikkerhed, når fiskebestande skal vurderes. Det har Christoffer Moesgaard Albertsen arbejdet med i sit ph.d.-projekt, og fredag den 9. februar forsvarer han sin afhandling. 

 13. Spiser vandlopper giftige alger, eller har de metoder til at undgå dem? Det har ph.d.-studerende Jiayi Xu undersøgt. Den 2. februar 2018 forsvarer hun sin afhandling.

 14. Opløst organisk materiale i havet spiller en vigtig rolle i reguleringen af Jordens klima, men der mangler viden om dets kemiske sammensætning. Det har ph.d.-studerende Urban Wünsch arbejdet med at udvikle metoder til. Den 26. januar 2018 forsvarer han sin ph.d.-afhandling.

 15. 2600 kubikmeter sten placeres på havbunden ved Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster