• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

DTU


 1. Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018

 2. Med en finanslovbevilling på 30 mio. kr. skal Dansk Skaldyrcenter styrke fødevareproduktionen på Mors.

 3. DTU deltager i et konsortium for arktiske forskningsisbrydere, som vil give forskere bedre adgang til at indsamle data i Arktis

 4. Fiskene i havet kan ikke tælles direkte. Derfor er der brug for statistiske modeller, der tager højde for denne særlige datausikkerhed, når fiskebestande skal vurderes. Det har Christoffer Moesgaard Albertsen arbejdet med i sit ph.d.-projekt, og fredag den 9. februar forsvarer han sin afhandling. 

 5. Spiser vandlopper giftige alger, eller har de metoder til at undgå dem? Det har ph.d.-studerende Jiayi Xu undersøgt. Den 2. februar 2018 forsvarer hun sin afhandling.

 6. Opløst organisk materiale i havet spiller en vigtig rolle i reguleringen af Jordens klima, men der mangler viden om dets kemiske sammensætning. Det har ph.d.-studerende Urban Wünsch arbejdet med at udvikle metoder til. Den 26. januar 2018 forsvarer han sin ph.d.-afhandling.

 7. 2600 kubikmeter sten placeres på havbunden ved Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet

 8. Tynde torsk i Østersøen udfordrer forskere og fiskere. I december satte både DTU Podcast og DR Orientering fokus på emnet  

 9. De næste fem år skal forskere fra Nordic Five Tech-alliancen undersøge, hvordan den tøende permafrost påvirker de arktiske kystsamfund.

 10. Hvorfor lever tun og sværdfisk i troperne, mens torsk og fladfisk dominerer som rovfisk i kolde egne? Det har ny forskning fra DTU Aqua svaret på. 

 11. Ph.d.-studerende Helle Jørgensbye har arbejdet med at kortlægge vestgrønlandske koraller og andre fastsiddende organismer, som er særligt sårbare over menneskelig påvirkning.  Den 2. januar 2018 forsvarer hun sin afhandling.

 12. Med dræbergoplen som eksempel viser nyt studie, at stor biologisk variation i den oprindelige bestand er nøglen til succes som invasiv art

 13. Ny rapport er første skridt mod at få kortlagt omfanget af fiskeredskaber, som fisker videre og forurener, efter at fiskere har mistet dem på havet

 14. Ph.d.-studerende Thomas Frank-Gopolos har fremavlet ørredfamilier med gener fra opdrættede og vilde fisk i forskellige blandinger og har efterfølgende sammenlignet fiskenes egenskaber. Den 14. december forsvarer han sin afhandling baseret på resultaterne

 15. Havets dyr og planter optager enorme mængder CO 2 fra atmosfæren og er dermed en buffer for den globale opvarmning. Men vil det ændre sig, i takt med at oceanerne bliver varmere? Det forsøger forskere at finde svar på.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster