• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

DTU


 1. Havets dyr og planter optager enorme mængder CO 2 fra atmosfæren og er dermed en buffer for den globale opvarmning. Men vil det ændre sig, i takt med at oceanerne bliver varmere? Det forsøger forskere at finde svar på.

 2. Ph.d.-studerende Anette Maria Christensen har undersøgt, hvad ændringer i saltindholdet i Østersøen, fx som følge af klimaændringer, vil betyde for en central vandloppeart. Den 8. december forsvarer hun sin afhandling.

 3. Når stenrev restaureres, kommer der flere torsk i området, og de opholder sig der længere tid. Det viser undersøgelser fire år efter, at stenrevet på Læsø Trindel blev genetableret

 4. Ph.d.-studerende Paulus Inekela Kainge har undersøgt, hvad variationer i fx ilt, temperatur og vind betyder for de data, der indsamles om kulmulebestandene i Namibia. Den 21. november forsvarer han sin afhandling.

 5. Kom til åbent hus den 29. november 2017, hvor samarbejdspartnere inviteres indenfor for at se nogle af de nye og topmoderne faciliteter i DTU’s hidtil største bygningskompleks og høre om aktiviteterne i bygningerne indenfor akvatiske ressourcer, fødevarer og sundhed samt veterinærområdet. 
 6. Photo: Bax Lindhardt
  DTU’s nye bygningskompleks, der  samler en stor del af universitetets forskningsmiljø inden for life science og bioengineering, blev fejret med Per Vers-rap, lysshow, musikalske indslag og taler på Lyngby Campus den 1. november.

 7. Koncentrationen af mikroplast i vand og fisk fra Østersøen har været konstant de sidste 30 år, selvom produktionen af plast er steget kraftigt i samme periode. Det er den overraskende konklusion af et nyt studie, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science of the Total Environment.

 8. DTU Aqua forsker i fiskeredskaber, der ikke fanger marsvin som bifangst. En gruppe mexicanere har været på besøg for at hente inspiration til deres arbejde med at redde den lille Vaquita-hval, som er verdens mest truede hval.
 9. Foto: Hampus Berndtson
  Med et nyt bygningskompleks på Lyngby Campus etablerer DTU et centrum for ingeniørvidenskabelig forskning, uddannelse, innovation og rådgivning baseret på life science.

 10. Ph.d.-studerende Nicolas Azaña Schnedler-Meyer, DTU Aqua har ved hjælp af matematiske modeller undersøgt goplers rolle i økosystemet. Den 27. oktober 2017 forsvarer han sin afhandling.

 11. For første gang nogensinde er blåfinnede tun blevet tagget i Danmark og Sverige. Elektroniske sendere indsamler nu vigtig viden om den ikoniske kæmpefisk, som er tilbage i Skandinavien efter mere end 50 års fravær.

 12. For fjerde gang organiserer DTU Aqua en international NordicRAS-workshop om recirkuleringsteknologi i akvakultur – denne gang i Aalborg den 12.-13. oktober 2017

 13. 16. oktober 2017 inviterer Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors til en dag med fokus på stillehavsøsters og Limfjorden.

 14. På årets fiskerimesse i Aalborg fortæller forskere fra DTU Aqua om igangværende projekter, der bidrager til at udvikle fiskerierhvervet og fremme bæredygtigt fiskeri

 15. Centre for Ocean Life ved DTU Aqua har fået 15 millioner fra VILLUM FONDEN til at fortsætte sit arbejde i fem år mere

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster