• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

DTU


 1. En ny diplomingeniørretning, Fiskeriteknologi, kan søges nu til start i september.

 2. Ændringer foran og inde i trawlen kan hjælpe jomfruhummerfiskeriet med at leve op til EU’s landingsforpligtelse, konkluderer ph.d.-afhandling.

 3. Klimaforandringerne ændrer udbredelsen af dyreplankton i havet og påvirker dermed planktons bidrag til at fjerne CO 2 fra atmosfæren.

 4. Den bedste måde at mindske fiskespild er slet ikke at fange uønskede fisk. Forskernes bud er bl.a. bedre fiskeredskaber og detaljerede kort baseret på fangstdata

 5. Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport 

 6. Workshop inviterer industri og forskere til at dele den nyeste viden om recirkulerede akvakultursystemer

 7. Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua har fået Wesenberg-Lund Prisen for sin mangeårige indsats for danske vandløb

 8. Fire yngre DTU-forskere modtager hver 10 millioner kroner til deres forskning. Det sker ved den årlige udnævnelse af Villum Young Investigators, hvor Villum Fonden i år uddeler i alt 205 mio. kr.

 9. Et forbud mod udsmid af uønsket fangst, discard, er trådt i kraft. Forskere, fiskere, forvaltere og miljøorganisationer mødes på DTU for at dele viden

 10. Institutdirektør Fritz Köster er præsident for Det Internationale Havundersøgelsesråd i de kommende tre år

 11. DTU går sammen med fire andre forskningsinstitutioner for at undersøge konsekvenserne af plast i havet og behovet for ny lovgivning.

 12. I fire år ud af 24 var der ekstremt mange tobis på Doggerbanke. Alle fire år var vandstrømmen omvendt i februar, hvor de første æg klækker

 13. Erfaringerne fra et års drift på tre dambrug viser, at træflisfiltre kan fjerne store mængder kvælstof fra udledningsvandet.

 14. Plankton, som er fundamentet i fødekæderne i de arktiske have, påvirkes af meget lavere koncentrationer af olieforurening end hidtil antaget.

 15. Forskere fra DTU Aqua afprøver lige nu verdens første undervands-DNA-laboratorium. Det tjekker dagligt vandet for DNA-spor fra fire fiskearter.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster