• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

DTU


 1. DTU går sammen med fire andre forskningsinstitutioner for at undersøge konsekvenserne af plast i havet og behovet for ny lovgivning.

 2. I fire år ud af 24 var der ekstremt mange tobis på Doggerbanke. Alle fire år var vandstrømmen omvendt i februar, hvor de første æg klækker

 3. Erfaringerne fra et års drift på tre dambrug viser, at træflisfiltre kan fjerne store mængder kvælstof fra udledningsvandet.

 4. Plankton, som er fundamentet i fødekæderne i de arktiske have, påvirkes af meget lavere koncentrationer af olieforurening end hidtil antaget.

 5. Forskere fra DTU Aqua afprøver lige nu verdens første undervands-DNA-laboratorium. Det tjekker dagligt vandet for DNA-spor fra fire fiskearter.

 6. Hvor meget affald flyder rundt i vandsøjlen i Nordsøen? Hvordan er det fordelt, og hvilke typer er det? Det kortlægges i nyt forskningsprojekt.

 7. Helt op til 8 grader varmere vand end normalt. Så kraftigt slog det varme vejr igennem i havet i sommer, viser beregninger fra DTU Aqua.

 8. DTU Aqua sætter igen i år i samarbejde med frivillige fiskere elektroniske mærker på blåfinnet tun i dansk farvand.

 9. Mikroorganismer og vandlopper i Arktis påvirkes negativt af oliespild. Det kan få betydning for hele den marine fødekæde. Det fremgår af Kirstine Toxværds ph.d-afhandling, som hun forsvarer 22. august 

 10. Der kommer flere og flere af de store fisk, som tidligere har været fisket i bund. Det er en god nyhed, men det kan også give nye udfordringer.

 11. Ny undersøgelse viser store fordele for ørrederne, efter at Villestrup Å i Himmerland er blevet næsten totalt restaureret og en række opstemninger fjernet. 

 12. Lokalt samarbejde mellem fiskere, foreninger og forskere vil undersøge muligheden for at øge bestanden af hummere på stenrev mellem Hirtshals og Løkken. 

 13. Diagnostik og overvågning af smitsomme sygdomme og det veterinære beredskab for fisk, muslinger, østers og krebsdyr er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua

 14. Kim Aarestrup og Anders Koed er udnævnt til professorer på DTU inden for området diadrome fisk, dvs. fisk som ål og laks, der vandrer mellem ferskvand og saltvand 

 15. Vild fart, skumsprøjt og bølgehop eller en lidt fredelige tur langs strandkanten med en biolog som guide. Det er nogle af de aktiviteter, som Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua udbyder i sommerferien 2018

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster