• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fiskepleje.dk


 1. Den 30. oktober 2018 inviterer Dansk Selskab for Marinbiologi til foredrag i København om genetablering af stenrev, som er vigtige levesteder for fisk

 2. Åleyngel, som lever i kystnære områder, foretrækker en bund af småsten med en diameter på cirka 1-6 cm, viser nyt studie.

 3. Fritidsfiskere og DTU Aqua har indsamlet data om kystnære fiskebestande siden 2002. Den første videnskabelige artikel om det såkaldte nøglefiskerprojekt er nu publiceret. 

 4. For 11. år i træk er fiskebestanden i Gudenåen undersøgt ved Voervadsbro og Vilholt. Trods få gydefisk sidste efterår og en varm sommer er der fortsat mange ørreder. Men der er ikke ret mange stallinger.

 5. I Søhåndbogen kan du læse om, hvordan man driver fiskeri efter de mest populære fisk, der lever i vore søer. Du kan også finde statistikker for den erhvervsmæssige fangst af disse arter. Statistikkerne er lige blevet opdateret med fangsttal for 2016 og 2017.

 6. Fiskeundersøgelser i Gudenåen ved Tørring viser en tilbagegang i bestanden af stallinger. Bestanden af store ørreder er på et stabilt, lavt niveau, men der er kommet mere yngel de sidste par år. 

 7. Gershøj Havn har fokus på fisk, fugle og årstidernes skiften 23. september 2018. Mød bl.a. fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua fortælle om fiskene i Roskilde Fjord ombord på fjordbåden Svanen

 8. Kommunerne kan nu ansøge om penge til projekter i vandløb, som gavner fisk, smådyr og planter.

 9. En satellitsender fra en af sidste års mærkede tun blev frigjort og fundet i havet. Det giver forskerne meget detaljerede data om fiskens adfærd.

 10. Forskerne har nu afsluttet deres program for mærkning af blåfinnet tun for 2018. Projektet skal sikre viden om tunens adfærd i både dansk og internationalt farvand.

 11. Et samarbejde mellem DTU Aqua, fiskere og fiskeopdrættere skulle have ført til udsætning af små pighvarrer ved Fyn og Bornholm i år, men det gik ikke som planlagt

 12. Ny viden om tunens adfærd skaber et videnskabeligt grundlag, så man i fremtiden kan forvalte bestandene bedst muligt.

 13. I 2018 er der udsat lidt over 1,1 millioner små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

 14. Blåfinnet tun indgår i DTU Aqua`s forskning af tunens adfærd i havet. Onsdag var endnu en dag med et superstærkt hold både på vandet. På trods af en lang og hård dag tirsdag var alle friske på at hjælpe forskningsprojektet til endnu en succes. Allerede 20 minutter efter start var den første blåfinnede tun klar til mærkning.

 15. DTU Aqua sætter igen i år i samarbejde med frivillige fiskere elektroniske mærker på blåfinnet tun i dansk farvand.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster