• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fiskepleje.dk


 1. Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018

 2. Læs om fiskenes biologi i de danske vandløb, søer og kystnæreområder. Hvor lever de? Hvor store bliver de? Hvor og hvornår gyder de? Hvad spiser de? Og hvordan skal miljøet være, for at de trives? Find alle oplysningerne på fiskepleje.dk under "Fiskebiologi". Klik her, eller på fotogalleriet for at se alle fisk.    

 3. I en ny videofilm fra DTU Aqua kan du se den store hanlaks dominere på et to år gammelt stryg i Råsted Lilleå, hvor han har travlt med at jage andre hanner væk under gydningen. Filmen giver også ideer til, hvordan der kan anlægges stryg andre steder, så ørred og laks trives sammen.

 4. I Kongeå blev gydebestanden af laks og havørred undersøgt i 2017. Bestanden er beregnet til  521 laks og 449 havørreder.

 5. I Ribe Å blev opgangen af laks i 2017 beregnet til 2.990 laks, hvilket er cirka tre gange større end i 2012.  

 6. En ny undersøgelse af søørred-bestanden ved Mossø viser, at bestanden af gydefisk er langt mindre end forventet og er gået meget tilbage, selv om der er en god bestand af ungfisk på gydeområderne.

 7. Giv vandløbsfiskene en hjælpende hånd den 21. april. Så kan du også være med til at skabe international opmærksomhed på, at fisk skal kunne vandre frit og sikre nye generationer ved deres gydning i vandløb.

 8. Fiskeplejen afholder hvert år kurser i elektrofiskeri til opfiskning af moderfisk og bestandsanalyser samt genopfriskningskurser. Her er mere information om kurser i 2018.

 9. 2600 kubikmeter sten er blevet placeret på havbunden ud for Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet. Bag projektet står DTU Aqua i samarbejde med DCE, Århus Universitet samt foreningen Als Stenrev.

 10. I 2018 udsætter Fiskeplejen små pighvarrer omkring Fyn for at styrke bestanden 

 11. Med Fangstjournalen fra DTU Aqua kan lystfiskere holde styr på egne fangster og samtidig bidrage til forskningen i fiskebestandene. Nu kan interesserede også få nyheder om Fangstjournalen på Facebook.

 12. Klik på billedet og se alle nyhedsbreve fra 2017.

 13. Forskere fra DTU Aqua har tidligere vist, at ca. tre ud af fire vilde havørredsmolt fra Egå forsvinder i Egå Engsø på trækket mod havet.  Søen blev anlagt direkte i Egå i 2006 som et vådområde, der skal reducere udledningen af kvælstof til Aarhusbugten.

 14. Hvor mange laks bliver der fanget i Østersøen, og hvor meget tid bliver der brugt på trollingfiskeriet efter laks? Det beder DTU Aqua trollingfiskere om hjælp til at få kortlagt 

 15. Nyeste resultater fra akustisk mærkning af pighvarrer tyder på, at fiskene – mod forventning – ikke forlader Roskilde Fjord i gydeperioden

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster