• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fiskepleje.dk


 1. Et studie fra DTU Aqua giver et unikt indblik i havørreders vandring i havet, og kaster samtidig nyt lys over, hvordan fiskene reagerer på stigende havtemperaturer.

 2. Ny undersøgelse viser store fordele for ørrederne, efter at Villestrup Å i Himmerland er blevet næsten totalt restaureret og en række opstemninger fjernet.

 3. Diagnostik og overvågning af smitsomme sygdomme og det veterinære beredskab for fisk, muslinger, østers og krebsdyr er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua

 4. Kim Aarestrup og Anders Koed er udnævnt til professorer på DTU inden for området diadrome fisk, dvs. fisk som ål og laks, der vandrer mellem ferskvand og saltvand 

 5. Genudsætning af laks er forbundet med lav dødelighed, hvis det bli ver udført skånsomt , men vandtemperaturer over 18 °C øger risikoen for, at laksen dør ved genudsætning.

 6. Millioner af æg fra pighvarrer er blevet kunstigt befrugtet i en primitiv fertilitetsklinik. Målet er at styrke den lokale bestand af fisken omkring Fyn

 7. Fisk, forskningsskib og den fantastiske ål – det er nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde i Hirtshals

 8. DTU Aqua har netop lanceret et hornfisk-barometer. Tanken bag er, at lystfiskere via en app bidrager med viden fra deres fisketure og til gengæld kan følge med i, hvordan fiskeriet efter hornfisk udvikler sig hen over sæsonen. Jo flere data fra lystfiskerne, jo bedre data til at forstå effekterne af klimaforandring, og jo mere præcist bliver barometeret.

 9. Bogen ”Biology and Ecology of Pike” samler den nyeste forskningsmæssige viden om en af vores top-rovfisk.

 10. Samarbejde mellem DTU Aqua og bornholmske fritidsfiskere skal give flere lokale pighvarrer

 11. Mængden af spærringer i europæiske vandløb er meget større end hidtil antaget, viser en ny undersøgelse. Spærringer er et stort problem, bl.a. fordi de forhindrer fisk i at nå frem til deres gydesteder. Forskerne inviterer nu befolkningen til at hjælpe med at finde og registrere ukendte opstemninger via en app.

 12. Skarven er blevet en trussel mod nogle fiskebestande. Forskere vil nu finde ud af, hvordan man bedre kan beskytte sårbare bestande mod skarven

 13. Forskerne har for første gang sat elektroniske mærker på stenbidere i Danmark for at få viden om fiskens ukendte adfærd i havet.

 14. Ny rapport beskriver om lystfiskeriet har betydning for bækørredbestanden.

 15. Resultaterne fra DTU Aquas seneste undersøgelser af ørredbestandene og vandløbenes tilstand er nu offentliggjort.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster