• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fangster 2012

Der er indberetningspligt på fangede laks og havørred, uanset om de er hjemtaget eller genudsat.

Når du skal foretage indberetning af din fangst, skal du først klikke på

  • den rette forening/konsortie/lodsejer her nedenfor
  • den rette art, hvor du skal huske al vælge mellem genudsat eller hjemtaget og vælge den rigtige størrelse
  • vælg derefter fangstindberetning nederst på siden

Når du fisker i Storåsystemet, er du forpligtet til forud for en fisketur at orientere dig på denne hjemmeside om den aktuelle status for din forenings kvote og for delkvoterne på de 2 størrelser på laks.