• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fangster 2014

Vejledning:
Klik på den forening du vil se / oprette en ny rapport i.

Info: Svs. Sammenslutningen ved Storå er i 2014 blevet tildelt en kvote for hjemtagelse af laks på i alt 195 stk.

I Storåens hovedløb vest for kraftværket i Holstebro.
I tidsrummet 16.04.2014 til og med 15.10.2014
90 stk. over 75 cm. (Der meddeles stop ved 87 stk.)
100 stk. 75 cm og under. (der meddeles stop ved 97 stk.)

De 2 kvoter vest for kraftværket bliver en delkvote fordelt efter "først til møllen", såfremt der stadig er plads indenfor din forenings kvote.
Så orienterer dig om din forenings kvote og delkvoten.

Øvrige Storå.  (Storåen øst for kraftværket, og sideløb til hele systemet.)
I tidsrummet 16.04.2014 til og med 31.10.2014
5 stk uden størrelse. (Der meddeles stop ved 4 stk.)