• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fangster 2013

Vejledning:
Klik på den forening du vil se / oprette en ny rapport i.

 

Info:
Svs. Sammenslutningen ved Storå er i 2013 blevet tildelt en kvote for hjemtagelse af laks på i alt 195 stk.

Vest for kraftværket i Holstebro.
Laks: over 75 cm. 90 stk.
Laks: 75 cm og under 100 stk.

Øst for kraftværket.
5 stk uden størrelse.

De 2 kvoter vest for kraftværket bliver en delkvote fordelt efter "først til møllen", såfremt der stadig er plads indenfor din forening kvote. Så orienterer dig om din forenings kvote og delkvoten.

  • 90 stk. laks større end 75 cm. Der meddeles stop for hjemtagelse, når 87 stk. er nået.

  • 100 stk. laks på 75 cm og mindre. Der meddeles stop for hjemtagelse, når 97 stk. er nået.