• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Medlemmernes Fiskeriopsyn

Lodsejer Opsyn Telefon
Arne Schmidt Gert Hingebjerg 97 48 11 11
Aulum Haderup Lystfiskerforening    
Bennedsgaard Gert Hingebjerg 97 48 11 11
Danfauna Se Skytte konsortiet  
Holstebro Kommune Se HOF  
Holstebro Og Omegns Fiskerifoering

Per Carlsen

Lasse Eriksen

Peter Høg

Peter Larsen

Kristian Ø Pedersen

Niels Jørgen Sørensen

Henrik Vandborg

Gunnar H. Pedersen

30 49 56 48

61 70 18 27

51 58 73 48

20 59 76 70

28 29 31 18

97 42 42 03

24 28 21 17

20 46 82 58

Jacob Nielsen Jacob Nielsen 29 44 96 09
Jens Chr. Buskov Se Hof  
Konsortiet Hestehaven

Knud Vandborg Pedersen

Kenneth Jeppesen

30 95 57 03

24 46 06 08

LF 1926

Sven O. Laursen

Jacob Krogager

52 65 77 01

40 29 25 14

Postens Hul Karl Ole Jensen 23 98 63 23
Skytte Konsortiet Lars D. Nielsen  
Vemb Lystfiskerforening

Gert Hingebjerg

Claus Jensen

97 48 11 11

97 41 41 17

Vinding Vind Lystfiskerforening se HOF  
Fiskeriinspektorat Vest   33 95 80 00
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Døgnvagt   72 18 56 09