• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

En beretning fra Storåen

 

En lille beretning fra Storåen.

Torsdag morgen i sidste uge fiskede jeg fra Ørbækken og ned til afslutningen af Jens Ulriks stykke.

Da jeg efter endt fiskeri gik opstrøms åen og var kommet til gangbroen over Gryde Å, hørte jeg nogle plask i vandet, og da jeg rettede blikket opstrøms, så jeg en næsten sort ulv ryge op af åen i stor fart, lige nedstrøms den store pil, der næsten ligger helt ude i åen, og fortsatte i retning Naur.

Et voksent får kom flydende imod mig. Halvdelen af ryggen var ædt, og jeg kunne se, at selv nogle af ribbenene var gnavet over. Der var frisk blod på fåret.

Jeg blev så paf, at jeg helt glemte, at jeg havde min mobiltelefon på mig, mit kamera lå i bilen, men jeg havde også mest lyst til at komme væk.

Jeg kørte så til Bur Bro i håb om at kunne fotografere fåret, når det kom forbi, men jeg så det ikke.

Hilsen

Chris

PS: Tv Midt Vest ringede til mig og fortalte, at fårene skulle tælles i dag, og derfor ville de gerne lave et indslag med det samme, så de kommer til Århus for at tale med mig i dag. Den svenske fårehyrde som de havde talt med, mener at den adfærd som ulven udviste, kunne tyde på, at der var unger som skulle affodres, da ulve normalt æder byttet på stedet, hvor det er nedlagt.

 

TV Midt Vest har lavet et lille indslag om episoden: http://frontend.xstream.dk/tvmv/?id=44970