• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Bestandsanalyse1

Sammenslutningen ved Storå

25.05.2015

Til medlemmer af Sammenslutningen ved Storå

DTU Aqua igangsætter i perioden 3. august - 11.september en bestandsanalyse i Storåsystemet.

Det er et omfattende arbejde, der dels indbefatter besigtigelser og dels egentlige undersøgelser af de mange vandløb, der udgør Storåsystemet.

Undersøges et vandløb sker det ved, at man dels vurderer vandløbets fysiske forhold (strøm, sand, grus, vegetationsdækning, bredde og dybde), dels foretager el.-befiskninger, hvor man efterfølgende beregner, om der er det antal fisk, som man kan forvente af den pågældende biotop.

Naturligvis ser man også på hvilke fiskearter, man finder.

Alt i alt vigtige undersøgelser der beskriver Storå-systemets tilstand.

Disse undersøgelser sker med 6-7 års mellemrum.

Resultatet giver gode fingerpeg om, hvor der fremover skal sættes ind med vandløbsforbedringer.

Da undersøgelserne er så omfattende, har DTU Aqua behov for hjælp af frivillige.

Erfaringsmæssigt er der en stor fordel, når hjælpen ydes af lokale kræfter, der kender området.

Sammenslutningen ved Storå regner selvfølgelig med at hver forening/medlem skaffer mandskab til bestandsanalysen i deres egne / kendte områder.

I det vedhæftede skema, kan man se, hvornår DTU Aqua er i ens område.

Det gør det lettere at tilknytte den lokale viden.

Ingen kan yde alt, men mange kan yde lidt - og så man alligevel målet!

Rent praktisk bedes man melde sig til hos John Balleby på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Angiv samtidigt - gerne i det vedhæftede skema - hjælperens data og angiv, hvornår man kan deltage.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen ved Storå

Gunnar H. Pedersen

Formand

 Uge 32: Medhjælp til plan for fiskepleje i Storå 2015

Dato og vandløb (st.=stationsnummer) Medhjælper Medhjælper

Mandag d. 3. august:

Besigtigelse af vandløb

Ingen medhjælper

Ingen medhjælper

Tirsdag d. 4. august:

Besigtigelse af vandløb

Ingen medhjælper Ingen medhjælper

Onsdag d. 5. august:

Storå: (st. 1,2,3,4,5,6,7)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Torsdag d. 6. august:

Storå: (st. 8, 9, 10, 11)

Fonvad Bæk: (st. 97, 98)

Lækmose Bæk: (st. 99, 100)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Fredag d. 7. august:

Sunds Nørreå: (st. 32, 33, 34)

Røjen Bæk: (st. 36a, 37)

Lilleå: (st. 44, 45, 46, 47, 48, 49)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

 Medhjælperne vil blive kontaktet dagen/aften før med henblik på at aftale tidspunkt og mødested. Såfremt man bliver forhindret skal det meddeles hurtigst muligt på 21316384 (Michael Holm)

 Uge 33: Medhjælp til plan for fiskepleje i Storå 2015

Dato og vandløb (St.=stationsnummer) Medhjælper Medhjælper

Mandag d. 10. august:

Besigtigelse af vandløb

Ingen medhjælper

Ingen medhjælper

Tirsdag d. 11. august:

Savstrup Å: (st. 53, 54, 55, 56)

Skave Å: (st. 59, 60)

Albæk: (st. 63, 64)

Navn:

Adresse:  

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Onsdag d. 12. august:

Lægård Bæk: (st. 66, 67)

Frøjk Bæk: (st. 68, 69)

Ellebæk: (st. 69a, 70, 71, 72, 73)

Torp Bæk: (st. 74)

Ørbæk: (st. 75, 76)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Torsdag d. 13. august:

Herningsholm: (st. 87, 88, 89, 90, 91)

Hammerum Bæk: (st. 92, 93, 94)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Fredag d. 14. august:

Løven Å: (st. 102, 103, 104, 105, 106, 106a, 107)

Tilløb til Løven Å: (st. 108)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Medhjælperne vil blive kontaktet dagen/aften før med henblik på at aftale tidspunkt og mødested. Såfremt man bliver forhindret skal det meddeles hurtigst muligt på 21316384 (Michael Holm)

 Uge 34: Medhjælp til plan for fiskepleje i Storå 2015

Dato og vandløb (St.=stationsnummer) Medhjælper Medhjælper

Mandag d. 17. august:

Besigtigelse af vandløb

Ingen medhjælper

Ingen medhjælper

Tirsdag d. 18. august:

Tvis Å: (st. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118)

Lundby Bæk: (st. 121)

Navn:

Adresse:  

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Onsdag d. 19. august:

Morre Bæk: (st. 123, 124)

Halgård Bæk: (st. 125, 126, 127)

Vognstrup Bæk: (st. 128, 129)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Torsdag d. 20. august:

Vegen Å: (st. 130, 131, 132, 132a)

Tarbæk: (st. 137, 138)

Lundbæk: (st. 145)

Tilløb til Vegen Å: (st. 146)

Ramskov Bæk: (st. 147)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Fredag d. 21. august:

Vegen Å: (st. 133, 134, 135, 136)

Stokvad Bæk: (st. 143)

Grønbæk: (st. 144)

Felding Bæk: (st. 148, 149)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Medhjælperne vil blive kontaktet dagen/aften før med henblik på at aftale tidspunkt og mødested. Såfremt man bliver forhindret skal det meddeles hurtigst muligt på 21316384 (Michael Holm)

 Uge 35: Medhjælp til plan for fiskepleje i Storå 2015

Dato og vandløb (St.=stationsnummer) Medhjælper Medhjælper

Mandag d. 24. august:

Besigtigelse af vandløb

Ingen medhjælper

Ingen medhjælper

Tirsdag d. 25. august:

Gryde Å: (st. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156)

Pilkmose Bæk: (st. 159)

Hestbjerg Bæk: (st. 161)

Navn:

Adresse:  

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Onsdag d. 26. august:

Idom Å: (st. 163, 164, 165, 166, 167)

Hulbæk: (st. 170)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Torsdag d. 27. august:

Råsted Lilleå: (st. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Fredag d. 28. august:

Råsted Lilleå: (st. 178, 179, 180)

Tilløb til Fuglkær Å: (st. 181)

Gilbjerg Bæk: (st. 182)

Bærkær Bæk: (st. 183, 184)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

 Medhjælperne vil blive kontaktet dagen/aften før med henblik på at aftale tidspunkt og mødested. Såfremt man bliver forhindret skal det meddeles hurtigst muligt på 21316384 (Michael Holm)

 Uge 36: Medhjælp til plan for fiskepleje i Storå 2015

Dato og vandløb (St.=stationsnummer) Medhjælper Medhjælper

Mandag d. 31. august:

Besigtigelse af vandløb

Ingen medhjælper

Ingen medhjælper

Tirsdag d. 1. september:

Gedmosegrøft: (st. 78, 79, 80)

Bavnbæk: (st. 187, 187a, 188)

Navn:

Adresse:  

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Onsdag d. 2. september:

Vejvad Bæk: (st. 139, 140, 141)

Tilløb til Vejvad Bæk: (st. 142)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Torsdag d. 3. september:

Storå: (st. 16a, 16b, 16c, 17)

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Fredag d. 4. september:

RESERVE DAG

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

 Medhjælperne vil blive kontaktet dagen/aften før med henblik på at aftale tidspunkt og mødested. Såfremt man bliver forhindret skal det meddeles hurtigst muligt på 21316384 (Michael Holm)

 Uge 37: Medhjælp til plan for fiskepleje i Storå 2015

Dato og vandløb (St.=stationsnummer) Medhjælper Medhjælper

Mandag d. 7. september:

Besigtigelse af vandløb

Ingen medhjælper

Ingen medhjælper

Tirsdag d. 8. september:

RESERVE DAG

Navn:

Adresse:  

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Onsdag d. 9. september:

RESERVE DAG

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Torsdag d. 10. september:

RESERVE DAG

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Fredag d. 11. september:

RESERVE DAG

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

Navn:

Adresse:

By:

Tlf:

 Medhjælperne vil blive kontaktet dagen/aften før med henblik på at aftale tidspunkt og mødested. Såfremt man bliver forhindret skal det meddeles hurtigst muligt på 21316384 (Michael Holm)

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster