• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Laksekvoterne for 2015 er nu offentliggjorte

Laksekvoterne for 2015 for de danske vandløb er nu offentliggjorte.

For Storåen blev kvoten på i alt 195 stk. Og det er uændret i forhold til 2014.

De må hjemtages således:

  • I Hovedløbet nedenfor Ringvejsdæmningen ved Holstebro må hjemtages 100 laks på 75 cm og derunder, og 90 laks over 75 cm
  • I tilløb vest for dæmningen og i Storåsystemet øst for dæmningen må hjemtages 5 laks.

Nu genstår blot arbejdet for bestyrelsen i SVS at fordele kvoterne til de forskellige medlemmer i sammenslutningen.

Du kan læse mere om de danske laksekvoter for 2015 her.

Seneste fangster