• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Gydeaktivitet i Råsted Lilleå

Medarbejdere ved Herning kommune har været ude for at dokumentere gydeaktivetet i Råsted Lilleå, så de kunne dokumentere at arbejdet med etablering af gydepladser rent faktisk giver resultat.

Du kan se filmen her