• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Elfiskeri 2014

Holstebro Kommunes udmelding om stop for lakseudsætninger i Storå er ikke i overensstemmelse med DTU Aqua i Silkeborg's lakseforvaltning og udsætningsplaner.

Her er holdningen, at udsætningerne skal nedtrappes gradvis. Det vil ske ved et stop for udsætningerne i sideløbene (fra 2015 betragtes alle tilløb vest for Vandkraftsøen som selvproducerende ). Herefter reduceres udsætningen i Storå's  hovedløb gradvis (20000 stk 1 års laks i 2015 ) så kommende bestandsanalyser vil give svaret på udsætningsbehovet.

DTU Aqua er lige så frustrerede som SVS over politikernes manglende mod til at få løst problemet ved Vandkraftsøen ( man har udskudt en løsning på problemet til næste vandplan i 2020 !!!!!!! ), så alt udsætning øst for søen er stoppet i 2/3 af Storå.

Vi skal i nuværende sæson indfange 40 par laksemoderfisk til DCV Randers.

Elfiskeriet vil foregå på følgende datoer.

22nov. kl. ca 930 fra  landevejsbroen i Vemb   

29nov. kl. ca 930 fra Turbinen  

30 nov. kl ca 930 fra Hængebro

Kom ud og se hvor mange fisk, der er i vores skønne å.

John Balleby

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster