• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Genudsætning af fisk

Laksen er som bekendt fredet i hele Storås vandsystem.

Kvoten vi har fået er en betinget dispensation - som skal følges med stor respekt.
Den skal derfor genudsættes så skånsomt som overhovedet muligt, så der er størst mulig chance for, at fisken overlever.

Lars Østergaard, Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, giver følgende anvisninger.

  • Fangede laks skal genudsættes så hurtigt som muligt.
  • Afkrogning bør om muligt ske i vandet
  • Løft i halen skal undgås, idet det kan give skader i fiskens rygrad
  • Giv fisken ”kunstigt åndedræt” ved at holde fisken i halen med den ene hånd og under bugen med den anden. Snuden vendes op mod strømmen, og fisken føres forsigtigt frem og tilbage i vandet. Når fisken selv kan holde sig oprejst og med kraftige bevægelser forsøger at svømme væk, kan fisken slippes.
  • Det pointeres, at fotografering kan ske med stor forsigtighed. Laksen skal være i kontakt med vandet.
  • Ovenstående betyder naturligvis, at man ikke må veje fiskene.

En korrekt håndtering sikrer en overlevelse på 95-100 % af de genudsatte laks. Det er vigtigt, at man følger disse retningslinier, idet de er til gavn for hele bestanden og dermed også vore muligheder for igen at få åbnet for fiskeri efter laks i Storå.

Håndteringsvejledningen bør også anvendes over for alle andre fisk som skal / ønskes genudsat.