• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Vandpleje 2013

Torsdag den 1. august var HOF vandpleje i aktion i Storå.

Opgaven var at lave skjul til ynglen på Nipsbjerg og Bur stryget.
Vandranunkler som vi havde hentet i Vegenå blev udplantet i små gravede huller og fastholdt med sten for at de skulle have en chance for få rodfæste i strømmen (Nipsbjergstryget havde vi udplantet i juni måned).

Yderlig blev der lagt mindre sten (ø10-15cm) ud som ynglen kan bruge som skjule/standplads, idet at undersøgelser har vist at har ynglen ingen mulighed for at skjule sig i og omkring udklækningsstedet er overlevelses mulighederne meget ringe.

Så nu har Storåen fået både fødeklinik, vuggestue og børnehave.
Nu må vi så bare vente på at se om fisken synes lige så godt om faceliteterne som os, og samtidig håbe på at ynglen (efter endt uddannelse) kan vende tilbage til Storå som store flotte fisk trods hårde odds fra skarv og net.

Tekst: John Balleby
Foto: Torben Thingaard
 
nibsbjerg
Hvor bliver i af?? Vi er klar.
 
teamwork
Holdet er ankommet og i gang. Teamwork.
planter
Der bliver lavet huller og plantet Vandranunkler.
 
sten
Tror John tænker! måske skulle jeg gå 2 gange.
 
sikring
Ranunklerne sikres med store sten.
 
Resultat
Et flot resultat af et hold der altid er i gang med nye projekter.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster