• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Udsætning af yngel

Billeder: Torben Thinggaard
Forårets udsætning af yngel er veloverstået.

Der blev ved Vemb kirke udsat 56000 stk. 1 års havørrede yngel.
Det vi i daglig tale kalder mundingsudsætning, og vi forventer at størsteparten af dem går direkte mod havet.
Havørrederne er alle produceret på Hof`s dambrug i Tvis.

I hovedløbet (Storå) blev der udsat 30000 stk. 1 års Lakseyngel fordelt med båd over hele åen.
Der forventes at ca 30% søger direkte mod havet da det var fisk på mellem 7-10 cm.
Lakseynglen blev produceret i Randers af den elfiskede stamme.

I tilløbene blev der udsat 7500 stk. 1 års Lakseyngel.

Kunne du få lyst til at hjælpe med de kommende udsætninger, er du velkommen til at kontakte John Balleby.

Herunder finder du lidt billeder fra udsætningen.

nyefisk
Yngel bliver nænsomt udsat.

John
Smolt ankommer, John har set den fisk han vil have om 2 år.

smolt
Smolt bliver flyttet til båden.

Juhl
Der planlægges. Om det er spandene eller tegnebogen der tynger Juhl skal jeg lade være usagt..
(Ps. Undskyld kære Juhl, kunne ikke lade være, så tager den lusning der kommer :-) )

 

 

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster