• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Forskning på laks

I 2011 er laksen i Storåen blevet undersøgt. Ideen var at mærke laks, så de kunne spores med radioudstyr, og det forventede udbytte skulle så være en øget viden om laksens opførsel, mens den opholdt sig i Storåen.

Undersøgelserne blev udført af Bjarke Dehli og Daniel Lindvig, begge fra DTU Aqua.

Og det er der så kommet 2 rapporter ud af.

Den en hedder Bestandsstørrelse og gydeoverlevelse hos atlantisk laks(Salmo salar L.) i Storå, som er udarbejdet af Daniel Lindvig. Rapporten kan du læse her.

Den anden hedder Valg af gydeplads og klækkesucces for atlantisk laks (Salmo salar L.) i Storå, som er udarbejdet af Bjarke Dehli.  Rapporten kan du læse her.

Gør dig selv en tjeneste at læse rapportene. Du bliver helt sikker klogere på laksens liv i åen.