• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Medlemmer af SvS

SvS. Sammenlutningen ved Storå.

Består af et netværk af medlemmer, som har det hovedformål at:

  • Storå og dens sideløb bliver fri for spærringer fra udspring til udløb i havet.
  • Etablere stryg og gydepladser i hele vandsystemet.
  • Fiskebestanden i Storås vandsystem bliver selvreproducerende.