• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Projekt Bur bro

Mandag, den 27-08-2012

Så er maskinen startet med at anlægge den nye gydebanke i Bur.
Projektet inkluderer en udvidelse af vandløbsprofilen, så der skabes en lavere vanddybde, primært ved åens sydlige bred.

Billeder af projektet er taget af Jacob Larsen (Biolog ved Holstebro Kommune)

oversigt 
Herover ses en oversigt af det planlagte arbejde.
opgravning 
Der bliver uddybet for at gøre plads til gydegrus.
grus
Et lille kik på det grus der skal lægges i åen.
udlagt
Der bliver lagt grus ud i åen.

Onsdag 29-08-2012

Udvidelse
Åen udvides og der lægges gydegrus på lavt vand. (vi kigger ned mod Bur Bro).

mangler
Vi kigger op mod den fremspring, der mangler at blive gravet.

Torsdag 30-08-2012

 

grus1
grus2
Tror maskinen holdt stille denne dag. men flot ser det ud..
Herunder det færdige resultat

Finish1
Finish2
Finish3
Et rigtig flot resultat.