• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Laks på leg i Sørvad

Her er beviset på at det virker med gydebanker.

Vinding Vind Lystfiskerforening har siden den startede i år 2000 lagt gydegrus ud i Vegen Å.

Her først i Januar 2013 kom så resultatet af arbejdet.
Store Laks kom helt op til Sørvad by på vore gydebanker, en virkelig stor oplevelse.
Vi har jo fornøjelsen af at se de store fisk, men fiskemæssig er det ikke os, men foreninger og lodsejer ved Storåen der indtil videre høster frugterne.
Måske kommer der en dag, hvor vi også kan fiske Laks i Vegenå.
Billederne er taget ved Fiskehuset i Sørvad.

Venlig hilsen Fin Kragelund

leg1

leg2