• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Bestyrelsen

Her finder du kontaktinformationer for bestyrelsesmedlemmer i SVS

 

Navn Job
Gunnar H. Pedersen Formand
Fin Kragelund Kasserer
Poul Aagaard Bestyrelsesmedlem
Torben Thinggaard Bestyrelsesmedlem
Karsten Fomsgaard Bestyrelsesmedlem
Peter Larsen Webmaster. Ikke i bestyrelsen